Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Michal nad Žitavou
Pôvodný názov
Dióssiovský kaštieľ
Lokalita
obec Michal nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kaštieľ postavený okolo roku 1900. Je to dvojpodlažná stavba s vežou, išpirovaná škótskou hrazdenou architektúrou. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ je v dezolátnom stave! Veľmi zaujímavá stavba čaká na svoj zánik!
Prístup
Stojí v západnej časti obec.
Kaštieľ Michal nad Žitavou zp © Imrich Kluka, archív (pohľadnica z roku, 1910)Kaštieľ Michal nad Žitavou foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Michal nad Žitavou foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Michal nad Žitavou foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 316.