Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Modrý Kameň - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový stĺp so sochou postavený v polovici 18. storočia. Na stĺpe s korintskou hlavicou je osadená kamenná socha Panny Márie, ktorá na rukách drží Ježiška. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav pamiatky nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 331.