Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Opatová (Lučenec)
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1856. Je to jednopodlažná budova s bočnými poschodovými rizalitmi a s ústrednou trojarkádovou otvorenou loggiou, zakončenou trojhranným tympanónom s akrotériami. [1] Objekt na pôdoryse obdĺžnika má dvojtraktovú dispozíciu.
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je rekonštrukcia kaštieľa.
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý.
Kaštieľ Opatová (Lučenec) foto © Ladislav Luppa 1/2014Kaštieľ Opatová (Lučenec) foto © Ladislav Luppa 12/2013Kaštieľ Opatová (Lučenec) foto © Ladislav Luppa 12/2014Kaštieľ Opatová (Lučenec) foto © Ladislav Luppa 12/2013Kaštieľ Opatová (Lučenec) foto © Ladislav Luppa 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 425.
Literatúra
www.lucenec.sk