Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ostrá Lúka - sýpka 1
Lokalita
obec Ostrá Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Dvojpodlažná murovaná kamenná sýpka postavená koncom 19. storočia. Jednopriestorový objekt má obdĺžnikový pôdorys. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav sýpky nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pri dome č. 51.
Ostrá Lúka - sýpka 1 foto © Jana Lacková 7/2018 Ostrá Lúka - sýpka 1 foto © Jana Lacková 7/2018 Ostrá Lúka - sýpka 1 foto © Jana Lacková 7/2018
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2019)
Literatúra
www.ostraluka.sk