Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Patkoš (Hontianske Tesáre) - kúria (hostinec)
Lokalita
obec Hontianske Tesáre, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne v 15. storočí išlo o opevnenú kúriu. Stavba je v jadre neskorogotická. Rozsiahlou prestavbou prešla v 17. storočí a do konca 18. storočia slúžila ako evanjelická modlitebňa, spoločná pre Dvorníky a Hontianske Tesáre. Začiatkom 19. storočia objekt prestavali na prícestný hostinec. [1] Išlo o dvojpodlažnú blokovú dvojtraktovú budovu takmer štvorcového pôdorysu, s premenenou pôdorysnou dispozíciou interiéru. V miestnostiach boli trámové stropy. Pivnice sú vytesané do skaly. Na vonkajšom obvode budovy boli oporné piliere. [2]
Pamiatková ochrana
Bez ochrany.
Stav
Ruina. Stav veľmi zaujímavého historického objektu je katastrofálny! Nie je ani zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
Prístup
Stojí v južnej časti obce Hontianske Tesáre - v osade Patkoš.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 418.