Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Pečovská Nová Ves - barokovo-klasicistický kaštieľ
Pôvodný názov
Mariássyho kaštieľ
Lokalita
obec Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Jednopodlažná bloková budova, hlavná fasáda je sedemosová s ústredným vstupným portálom. V miestnostiach sú české placky a pruské klenby so štukovou ornamentikou. Vonkajšia úprava stavby s pilastrami a mušľami. Vstupný portál s kamennou ušnicovou šambránou a štukovým ornamentom. Strecha je manzardová. [1]
Pamiatková ochrana
Čiastočné opravy v priebehu 20. storočia. Pečovská Nová Ves - kaštieľ Mariássiovcov (č. ÚZPF 10558/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [2]
Stav
Stav historického sídla je zlý. Strechu je nevyhnutné vymeniť. Okolo kaštieľa bol park, ktorý odstránili a postavili futbalové ihrisko. Kontrast ihriska a historickej pamiatky je šokujúci! Objekt sa využíva ako reštaurácia.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - neskorobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Agnesa Delimanová 3/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 458 - 459.
[2] www.pamiatky.sk (16.4.2018)
Literatúra
www.pecovska.sk