Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho
Lokalita
obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená okolo roku 1845. Je to prízemná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Na hlavnej fasáde má stredný, polstĺpmi členený rizalit s trojuholníkovým tympanónom. [1] Kúria má vysokú valbovú strechu. [2] V roku 1862 vlastnil sídlo Mikuláš VII. mladší Podturniansky (1813 – 1864) [3], ktorý sa narodil v Pešti a v Podturni sa nezdržiaval. Zomrel v Trnave a kúriu zdedila jeho sestra Rozália Podturnianska (1819 – 1876), ktorá sa narodila na území dnešného Rumunska, ale zomrela v kúrii. [4] Objekt dal postaviť Jozef I. Podturniansky (1782 – 1854), ktorý zomrel v Budíne a po jeho smrti zdedili kúriu jeho deti. Jeho dcéra Rozália sa usadila v Podturni v roku 1855 po svadbe so svojím manželom Antonom III. Vitálišom (1828 – 1910), ktorý sa trvalo zdržiaval v Liptovskej stolici. Po smrti manželky Rozálie prešlo vlastníctvo kúrie na Antona III., čím sa časť majetkov po rode Podturniansky dostala do rúk nového rodu Vitáliš. [5]
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je okamžitá rekonštrukcia.
Stav
Stav historického sídla je veľmi zlý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Mikuláša Podturnianskeho foto © Patrik Kunec 4/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 493.
[2] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. s. 105.
[3] Rod Podturniansky z Podturne sa zaraďuje medzi najstaršie a najvýznamnejšie liptovské šľachtické rody. Najstarším známym členom rodu bol Vavrinec, doložený v roku 1241. Ten bol zároveň spoločným predkom rodov Bán, Pongrác, Smrečiansky a Svätojánsky. Vavrinec mal dvoch synov – Serafína a Bohumíra. Dvaja synovia Serafína získali v roku 1286 povýšenie medzi uhorských šľachticov. Starší syn Serafína, Andrej, bol zakladateľom rodu Pongrác a mladší syn Serafína, Mikuláš, zakladateľom rodu Podturniansky. Členovia rodu zastávali funkcie v miestnej stoličnej správe v 16. – 19. storočí. Rod ako celok patril do 19. storočia na Liptove medzi strednú šľachtu. JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
[4 - 5] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
Literatúra
www.podturen.sk