Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Rúbaň
Pôvodný názov
Fyr
Lokalita
obec Rúbaň, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia, ktorý bol postavený na starších základoch. [1] Kaštieľ postavila pravdepodobne rodina Horváthyovcov (z Disznósu). V roku 1830 ho prestavala rodina Jankovichovcov. Nový majiteľ panstva Július Steiger dal objekt prestavať v neoklasicistickom slohu v roku 1887. Kaštieľ získal dnešnú podobu. Okolo roku 1910 panstvo s kaštieľom kúpil budapeštiansky bankár dr. Filip Weisz. Jeho vnučku si vzal za manželku gróf Aladár Zichy (zo Surdu), ktorý panstvo vlastnil až do roku 1945. [2] Po roku 1946 bol kaštieľ prestavaný a adaptovaný pre nové účely. [3] Kaštieľ je prízemná stavba obdľžníkového pôdorysu, spojená krátkou chodbou so susednou, voľne stojacou budovou štvorcového pôdorysu, ktorú využíval personál panstva. V strede hlavnej fasády je stĺpový portikus zakončený trojuholníkovým tympanónom. Na nádvornej fasáde je arkádový portikus, krytý baňou. V strede juhovýchodnej fasády je zabudovaná štvorcová veža. Fasády sú členené bosovanými lizénami a obdĺžnikovými oknami v šambránach, podokennou rímsou a klenákom. Na nárožiach dvorovej fasády sú polkruhové rizality. Miestnosti kaštieľa majú rovné stropy a nasledujú za sebou po stranách ústrednej chodby. V jednej miestnosti sa zachoval kozub z čierneho mramoru s bohatou reliéfnou výzdobou. Oproti dvorovej fasáde sa zachovala pôvodná budova s bytmi služobníctva. Sú v nej tri vstupné vyrezávané verandy a na severnej fasáde je vodárenská veža. [4]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Stav
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ je súkromným vlastníctvom. Okolo kaštieľa je park. Po roku 1945 v ňom boli sklady UNRY, neskôr Detský domov. Od roku 1960 Charitatívny domov. Hoci bol kaštieľ viackrát opravovaný, dnes je v zlom stave. [5]
Prístup
Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 56.
[2] www.obecruban.sk (30.6.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 56.
[4 - 5] www.obecruban.sk (30.6.2013)
Literatúra
www.obecruban.sk