Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Senec - Neologická synagóga
Lokalita
obec Senec, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1825. Zrenovovaná v secesnom slohu s orientálnymi prvkami do súčasnej podoby bola v roku 1904. Sakrálna stavba bola jedinou v okolí a Senec bol mestom s početnou židovskou komunitou. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu obyvateľov mestečka. Na konci druhej svetovej vojny pre deportácie Židov sa ich počet veľmi znížil. [1] Po vojne slúžila synagóga ako sýpka, neskôr bola skladom chemikálií. [2] Senecká synagóga je stavbou, v ktorej sa spája kombinácia prvkov novorománskeho a maurského slohu. Trojosová čelná fasáda je posunutá von od uličnej čiary. Má atikové zakončenie s Dávidovou hviezdou a tabuľkou Desatora na vrchole. V chátrajúcom interiéri sa zachovali zvyšky ženskej galérie podopierané liatinovými stĺpmi. V predsieni je pôvodné umývadlo s maďarským ďakovným textom: „Emil Popper venuje v úctivej pamiatke na svojho otca Simona Poppera 5667 (rok 1907)“. [3]
Pamiatková ochrana
Senec – synagóga neológov (č. ÚZPF 2275/0) - umelecko-historický výskum - rok 2005. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [4]
Stav
Synagóga prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Dnes je opustená a jej vlastník Židovská náboženská obec na Slovensku sa snaží získať nájomcu objektu, ktorý by ho zrekonštruoval a využíval. [5]
Prístup
Mierové námestie
Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016Senec - Synagóga foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1] www.senec.sk (1.2.2016)
[2] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 41.
[3] Kolektív autorov: Synagógy. s. 41.
[4] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
[5] www.senec.sk (1.2.2016)
Literatúra
www.senec.sk