Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Širkovce
Pôvodný názov
Szilassyovský, Gömöryovský kaštieľ
Lokalita
obec Širkovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený na prelome 18. a 19. storočia. Je to jednopodlažný objekt dvojtraktovej a jednotraktovej dispozície na pôdoryse písmena E. Upravovali ho v 20. storočí. Patril Szilassyovcov a rodine Gömöryovcov. Vedľa kaštieľa sa nachádza historický prírodno-krajinársky park z 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Asi bez ochrany?
Stav
V súčasnosti je v dezolátnom stave.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.2.2019)