Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Sivý Kameň
Lokalita
obec Podhradie, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Hrad sa v písomných prameňoch uvádza od roku 1352. Vznikol pravdepodobne najneskôr v 40-tych rokoch 14. storočia zásluhou bojnického kastelána Jána, syna bána Gileta. Výstavbu hradu vyvolala potreba správy rozsiahlych kráľovských majetkov na ľavom brehu horného toku rieky Nitra po zániku blízkeho hradu v Prievidzi. [1] Sivý Kameň bol kráľovským hradom do roku 1388, keď ho dostali ako dar Ján Pásztoi a Ladislav Kakas. Od roku 1390 bol majetkom rodu z Jelšavy, po ktorého vymretí v roku 1429 sa stal opäť kráľovským majetkom. Už v roku 1434 ho kráľ Žigmund Luxemburský za zásluhy daroval Gregorovi Majténimu a jeho potomkom, ktorí hrad vlastnili až do jeho zániku v 18. storočí. V roku 1524 hrad vyhorel, ale následne ho obnovili. V roku 1626 hrad dobylo a vyplienilo povstalecké vojsko Gabriela Bethlena. V roku 1703 ho vydrancovali vojaci Františka Rákócziho. Zánik hradu dovŕšil v roku 1761 požiar, po ktorom už objekt neobnovili. Murivo postupne rozoberali ako materiál na stavbu domov v Podhradí. Od polovice 20. storočia vplyvom poddolovania okolia zrúcanina progresívne mizla a dnes z nej nad povrch vystupuje iba oporný múr hradného paláca a torzo nárožia bránovej veže. Zvyšky stredovekej zástavby hradu boli ešte v polovici 20. storočia viditeľné na najvyššom mieste skalnatého kužeľa. [2] Ako miesto výstavby hradu vybrali strmú andezitovú homoľu. V južnej časti bola hranolová veža, ku ktorej sa na severe pripájal palác. Tieto stavby obklopovalo od severu a východu opevnenie, ktorého hradba vymedzovala priestor prvotného predhradia. Hlavná vstupná brána sa nachádzala pod vežou podkovovitého pôdorysu, situovanou na skalnatom výbežku v severnom nároží murovanej hradby. Východnú časť opevnenia spevňovala hranolová veža. Ďalší pás opevnenia vznikol asi v priebehu 16. storočia. Na západnom svahu hradného kopca sa sformovalo nové predhradie, ktorým prechádzala príjazdová cesta. Predhradie hospodárskeho charakteru sprístupňoval prejazd v prízemí hranolovej veže, z ktorej je dodnes viditeľné juhozápadné nárožie s oporným pilierom. Pred vežou chránil prístup ešte ďalší hradbový múr a medzi ním a skalnou stenou vznikol úzky koridor predbránia. Zo zástavby druhého predhradia sa na jeho severnom konci zachovali skromné zvyšky stavby s klenutými pivnicami. [3]
Pamiatková ochrana
Hrad je bez zásahu pamiatkarov a aktivistov.
Stav
Ruina.
Prístup
Stojí na strmom kopci nad obcou Podhradie.
Hrad Sivý Kameň foto © Imrich Kluka 9/2011Hrad Sivý Kameň foto © Imrich Kluka 9/2011Hrad Sivý Kameň foto © Imrich Kluka 9/2011Hrad Sivý Kameň foto © Imrich Kluka 9/2011Hrad Sivý Kameň foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 257.
[2 - 3] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 257 - 258.
Literatúra
NEŠPOR, Jaroslav: Sivý Kameň. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 7-8, s. 48 - 49.
www.podhradie.eu