Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Skároš
Pôvodný názov
Eskároš
Lokalita
obec Skároš, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kúria postavená na konci 19. storočia. Architektom bol vraj Arpád Jakab. Objekt obývala rodina Feketeovcov. Podľa iných zdrojov ide o klasicistickú kúriu zo začiatku 19. storočia. Je to jednopodlažná bloková budova dvojtraktovej dispozície s predstavaným stĺporadím, včleneným do budovy na spôsob loggie. [1] Ku vchodu so stĺporadím vedú schody. Na štíte nad vstupným stĺporadím je erb Feketeovcov.
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Bola prispôsobená novým účelom.
Stav
Stav kúrie je katastrofálny. Zmenila sa na zrúcaninu. Kedysi tu sídlila materská škola. Veľmi zaujímavý objekt, ktorý stojí úplne bez povšimnutia. Zánik kúrie napreduje rýchlo. Prostredie v okolí pamiatky je pomerne zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Vedľa kúrie sú zrejmé zvyšky parku.
Prístup
Stojí na začiatku obce (smerom z Košíc).
Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012Skároš foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 108.
Literatúra
www.skaros.sk