Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Španie Pole - Evanjelický kostol
Pôvodný názov
Španépole, Španopole
Lokalita
obec Španie Pole, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1805 – 1810. Obnovený bol v roku 1931. Sieňový priestor so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými plackami, v klenbových poliach sú štukové geometrické obrazce. Štíhla hranolová veža je krytá barokovou laternovou baňou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Fasády sú členené lizénovým orámovaním a na veži pilastrami. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 vo vnútri kostola uvádza oltár a organ v miešanom neorokokovo-klasicistickom slohu zo začiatku 20. storočia. Drevená empora na vyrezávaných stĺpoch je z čias stavby kostola. Organová skriňa je novobaroková z prvej polovice 20. storočia. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí takmer uprostred obce.
Španie Pole - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 7/2018Španie Pole - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 7/2018Španie Pole - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 7/2018Španie Pole - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 7/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 252.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 252.