Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria
Lokalita
obec Štítnik, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistická kúria, ktorá bola postavená v roku 1783. Je to jednopodlažná nárožná budova s dvojtraktovou dispozíciou. Priečelím je kúria situovaná do námestia. Hlavná fasáda má mierny trojosový rizalit, ktorý je zakončený veľkým trojhranným štítom a na ňom bol spojený erb a letopočet stavby. Zvyšky erbu sú viditeľné aj v súčasnosti. Rizalit je členený pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami, na ktorých sú bohaté rokokové, kované, košovité mreže. Vľavo od rizalitu je polkruhovo zakončená brána podjazdu, vedúceho do dvora. Vpravo od rizalitu je krátky dvojosový úsek fasády, členený pilastrami a rovno zakončenými oknami, na ktorých sú tiež rokokové, kované, košovité mreže ako na rizalite. Na bočnej fasáde, obrátenej do ulice, opakuje sa pilastrové členenie a rokokové mreže rovno zakončených okien. Druhé okno je slepé. Pôvodnú manzardovú strechu budovy vymenili začiatkom 20. storočia za sedlovú. [1]
Stav
Hrôzostrašný stav! Takmer zrúcanina.
Prístup
Stojí priamo v centre mesta.
Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Šebekova (Sebőkova) kúria foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 257.