Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Stredné Turovce (Veľké Turovce) - Kostol sv. Martina biskupa
Pôvodný názov
Prostredné Túrovce
Lokalita
obec Veľké Turovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Ešte pred pár rokmi sa vznik kostola datoval niekedy okolo roku 1260. Pamiatkovým výskumom sa však dokázalo, že kostol nepochádza z neskororománskeho obdobia, ale až z obdobia renesancie. Loď kostola bola narušená živelnou pohromou (povodňou) v roku 1938. Do dnešných čias sa zachovalo iba presbytérium sakrálneho objektu so sakristiou na južnej strane. Kostol mal štvorcové presbytérium, kratšiu pozdĺžnou loďou a rovné zastropenie. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou a zamurovaním triumfálneho oblúka adaptované na malú kaplnku. Základy lode sa nachádzajú pod povrchom zeme. Pri triumfálnom oblúku je kamenná krstiteľnica z čias stavby kostola. V uzávere presbytéria je renesančný štrbinový otvor. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 opisuje interiér kostola takto: Hlavný oltár, barokový z prvej polovice 18. storočia, drevená stĺpová architektúra so stredným obrazom sv. Martina, obklopeným po stranách plastikami svätcov. V mušľovom nadstavci je baroková plastika Immaculaty. Pôvodný barokový obraz hlavného oltára je dnes zavesený na stene. Dva empírové drevené svietniky z čias okolo roku 1800. Baroková monštrancia, pozlátená, z roku 1711. Barokový obraz Madony previezli do Horných Turoviec spolu so sochou svätca z 18. storočia a pravdepodobne aj fragment románskeho stĺpika s bochníkovou hlavicou. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Veľké Turovce (časť Stredné Turovce) – Kostol sv. Martina biskupa (č. ÚZPF 1643/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [3]
Stav
Stav kostola nie je dobrý. Slúži ako kaplnka.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Stredné Turovce a Dolné Turovce sa spojili do jedného celku a vznikli Veľké Turovce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 208.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 208.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2020)