Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita
obec Tajov, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1873. Malý sakrálny objekt je riešený v romantickom historizujúcom chápaní. Je to jednoloďová stavba s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža tvorí na priečelí rizalit a je zakončená ihlanom. Vnútorné zariadenie kaplnky je novodobé. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kaplnky nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na Kalvárii.
Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Tajov - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 271.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 271.
Literatúra
www.tajov.sk