Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Terňa - kúria
Lokalita
obec Terňa, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická prízemná stavba z prvej polovice 19. storočia. Na čelnej fasáde bol rytmus okien 2-3-4, na dvorovej (dnes uličnej) vysunutý stĺpový portikus, zakončený trojhranným frontónom. Fasáda je členená nárožnou bosážou a oknami, ktoré mali pásovú šambránu s klenákom. Na rizalite sú okná s nadokennou rímsou. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Ochranné pásmo pamiatky nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Terňa - kúria foto © Jiří Fiedler 4/1974Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - kúria foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 279.
Literatúra
www.terna.sk