Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Trenčianske Teplice - Liečebný dom Machnáč
Lokalita
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Trenčianske Teplice – kúpeľný dom Machnáč, Štúrova 8 (č. ÚZPF 10856/1) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autor: Ing. arch. Alexander Németh. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
Literatúra
PASTIEROVÁ, Lucia – MÚDRY, Jozef: Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Smutný nemý hrdina filmu Po sezóne. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 3, s. 50 - 56.
www.teplice.sk