Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ
Lokalita
obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ z konca 18. storočia. Časť dvorového krídla bola prestavaná v 20. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s obdĺžnym pôdorysom. Hlavná sedemosová fasáda má trojosový rizalit. Na prízemí má rizalit páskovú rustiku a na poschodí je členený štyrmi dvojicami pilastrov, ktoré nesú tympanón. Okná majú štukovú ornamentiku z mušlí, volút, ružíc a s rozlične riešenými frontónmi. Bočné fasády sú sedemosové, so stredným trojosovým rizalitom. Dvorová fasáda má pôdorys v tvare písmena U. Strecha je manzardová. V miestnostiach sú české placky, pruské klenby a rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ je v súkromných rukách.
Prístup
Nachádza sa v južnej časti obce, pri železničnej stanici.
Kaštieľ Veľká Lomnica foto © Imrich Kluka 7/2012Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 370.