Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Veľký Biel
Pôvodný názov
Maďarský Bél
Lokalita
obec Veľký Biel, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Csákyovský kaštieľ. Monumentálny barokový kaštieľ, jeden z najväčších na Slovensku je situovaný na miernej vyvýšenine na okraji obce. Kaštieľ dal postaviť ostrihomský arcibiskup Imrich Csáky v rokoch 1722 - 1725 podľa projektov viedenského dvorného staviteľa Antona Erharda Martinelliho. V kaštieli boli pôvodné nástenné maľby od talianskeho majstra fresky z Viedne, Gottloba Antonia Galliardiho, ktoré boli zničené za druhej svetovej vojny. Vtedy zanikol aj anglický park. V rokoch 1959 - 1963 kaštieľ adaptovali podľa projektov Jozefa Moreňa. Pamiatka je dvojposchodová trojkrídlová stavba s nárožnými vežami, štvorcového pôdorysu, ukončenými cibuľovými strieškami. Na čestné nádvorie pôvodne nadväzoval park. Celej šírke priečelia dominuje stredný vyvýšený trojosový rizalit s trojuholníkovým tympanónom. V strede rizalitu je polkruhovo ukončený vstup s bosážou. Manzardové okná sú z poslednej prestavby. V interiéri sa v pôvodnom stave zachovala slávnostná sieň na prvom poschodí, kam vedie od vstupného vestibulu slávnostné schodište s kamenným zábradlím. Steny a stropy majú štukovú výzdobu. Štuková výzdoba sa opakuje aj v salónoch a kaplnke. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Veľký Biel – kaštieľ (č. ÚZPF 553/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2015. Autor: Mgr. Marián Havlík. [2]
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kaštieľ Veľký Biel foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Veľký Biel foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Veľký Biel foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Veľký Biel foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Veľký Biel foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Veľký Biel foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.3.2014)
[2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)