Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Vinica - klasicistický kaštieľ
Pôvodný názov
Kaštieľ Haydinovcov
Lokalita
obec Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v prvej polovici 19. storočia. Opravený bol v 20. storočí. Je to prízemný blokový objekt s obdĺžnikovým pôdorysom. Dispozícia je trojtraktová. Miestnosti majú rovné stropy. Hlavná fasáda má stĺpový portikus, ktorý je zakončený trojuholníkovým typanónovým štítom. [1] Strecha je manzardová. V druhej polovici 20. storočia slúžil kaštieľ ako poľnohospodárska škola. [2] Okolo kaštieľa bol park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 402.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 402.
Literatúra
www.vinica.sk