Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Vlachy
Pôvodný názov
Kaštieľ rodiny Kubínyi
Lokalita
obec Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Rozšírený bol v polovici 17. storočia a upravený v 18. storočí. Dispozičné zmeny na poschodí prebehli koncom 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková stavba s nárožnou okrúhlou vežou a manzardovou strechou. V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby, niektoré zdobené štukovými obrazcami. Okolo kaštieľa bola oplotená záhrada. Hospodárske budovy boli situované tak, že v prípade nebezpečenstva mohli slúžiť ako opevnenie. [1] Celý areál bol obohnaný murovano-dreveným plotom s barokovými vstupnými bránami. Z týchto objektov sa zachovala len sýpka. Pôvodný kaštieľ na tomto mieste dali postaviť členovia zemianskeho rodu Vlašský, potomkovia Jána Galicusa. V roku 1899 sa dostal do rúk posledným jeho majiteľom - rodu Bohušovcov. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Generálna oprava kaštieľa sa uskutočnila v rokoch 1957 – 1958. [3] Rok 2003 - architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum. Autori: Mgr. Ľ. Kürthy, Mgr. B. Glocková. [4]
Stav
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v strede obce.
Kaštieľ Vlachy foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Vlachy foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy - sýpka patriaca ku kaštieľu foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy - sýpka patriaca ku kaštieľu foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 408.
[2] www.obecvlachy.sk (8.8.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 408.
[4] www.pamiatky.sk (28.8.2013)