Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Vyšná Jedľová - Kaplnka sv. Petra a Pavla
Lokalita
obec Vyšná Jedľová, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá menšia obdĺžniková stavba s rovným uzáverom. Na priečelí je na rohoch zaoblená. [1] Fasády sú hladké. Sakrálny objekt vznikol pravdepodobne začiatkom 19. storočia. V interiéri sú zvyšky nástenných malieb zo začiatku 19. storočia. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kaplnky je zlý. Neslúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 435.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 435.