Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Vysočany
Lokalita
obec Vysočany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Okolo roku 1821 bol klasicisticky prestavaný a začiatkom 20. storočia upravený a dispozične pozmenený. Pod omietkou sú fragmenty renesančného vrytého kvádrovania. V miestnostiach na prízemí sú krížové hrebienkové klenby. Fasády sú členené obdĺžnikovými oknami, ktoré majú rímsové šambrány. Pred vstupným vchodom je pilierový podjazd s terasou. [1]
Pamiatková ochrana
Vysočany - kaštieľ (č. ÚZPF 2133/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD. [2]
Stav
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ je opustený a chátra. Malá a čarovná stavba trpí nezáujmom. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kaštieľ Vysočany foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Vysočany foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 430.
[2] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
Literatúra
JANURA, Tomáš - MATEJKA, Miroslav - CHOMA, Mojmír: Kaštieľ vo Vysočanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 4. s. 39 - 42.
www.vysocany.sk