Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická pohrebná kaplnka s kryptou z konca 18. storočia. Je to polygonálna stavba s fasádami, ktoré členia oporné poschodové piliere s pultovými strieškami. Vstupný portál medzi dvoma opornými piliermi má lomený uzáver a nad ním je tympanón s erbom. [1] V unikátnom mauzóleu je pochovaná platonická láska Franza Schuberta Karolína Esterházy. Objekt dal postaviť gróf Ján Karol Esterházy, otec Karolíny. Jeho manželka sa mu snažila uľahčiť dlhodobú chorobu a v posledných rokoch jeho života mu z Viedne zavolala špeciálneho cukrára a kuchára Franza Sachera, tvorcu známej Sacherovej torty. [2] Mauzóleum bolo postavené okolo roku 1790. [3] Prvého člena rodiny Esterházy v ňom pochovali v roku 1814. Postupne sa tu vytvorilo jedenásť vsunutých murovaných priestorov pre grófskych pozostalých, ktoré sa po uložení truhiel zamurovali a osadili pamätnými tabuľami z červeného mramoru. Posledný želiezovský gróf Kuno Coudenhove je uložený vo východnej časti hrobky. Jeho manželka, Ernestína Esterházy, bola po pohnutých vojnových dobách napriek svojmu závetu pochovaná v Rakúsku. A tak jediné prázdne miesto v 60. rokoch 20. storočia zamurovali a je bez mramorovej tabule. [4] Rovnako v hrobke nie je uložené ani telo grófa Jána Karola Esterházyho. Ten je pochovaný v Galante, odkiaľ rod pochádza. Do Želiezoviec sa vrátilo iba jeho srdce, ako si želal vo svojom závete. [5]
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je rekonštrukcia.
Stav
Stav kaplnky je veľmi zlý. Objekt je majetkom cirkvi, ktorá vraj na jej obnovu nemá finančné prostriedky. Súčasný stav hrobky je kritický. Do vnútra stavby zateká a ohrozené sú už i telesné pozostatky, ktoré sú tam uložené. Napriek tomu, že objekt pravidelne vetrajú, vlhne. Interiér hrobky je v relatívne dobrom stave. Popraskané sú škridle, krov sa prepadáva a preteká dnu voda i sneh. Zvonku je budova obrastená brečtanom. Vidieť ale, že jej povrch je narušený. Začína statické narušenie stien, preto je potrebné urýchlene zasiahnuť. [6]
Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 494.
[2 - 3] SAKOŠOVÁ, Milena: Mesto Želiezovce chce obnoviť hrobku Esterházyovcov. 17.6.2011, www.levice.sme.sk (citované 4.4.2015)
[4] www.zeliezovce.sk (4.4.2015)
[5 - 6] SAKOŠOVÁ, Milena: Mesto Želiezovce chce obnoviť hrobku Esterházyovcov. 17.6.2011, www.levice.sme.sk (citované 4.4.2015)