Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Zolná (Zvolen)
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia. V roku 1760 bol barokovo prestavaný. V roku 1945 bol poškodený a čiastočne upravený. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Má segmentovo zaklenutú chodbu, z ktorej vedie na poschodie priamočiare schodište. V miestnostiach sú pruské klenby. Fasádu má hladkú. Pod omietkou bolo zachované barokové lizénové rámovanie. Nad vchodom boli erby s nápisom a datovaním 1760. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V roku 2004 prebehol archeologický výskum.
Stav
Stav kaštieľa nie je dobrý. Začatá rekonštrukcia nebola dokončená.
Prístup
Stojí na vývyšenine v strede obce.
Kaštieľ Zolná (Zvolen) foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Zolná (Zvolen) foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Zolná (Zvolen) foto © Patrik Kunec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 473.
Literatúra
www.zvolen.sk