Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Panické Dravce - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Panitské Dravce, Pani Dravce
Lokalita
obec Panické Dravce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený začiatkom 20. storočia (1910) v historizujúcom slohu, inšpirovanom v exteriéri klasicistickou architektúrou a v interiéri renesančnými prvkami. [1] Sakrálny objekt vznikol na starších základoch. [2] V architektonickej koncepcii prevláda štíhla vertikálna proporcionalita gotiky. Ide o jednoloďový úzky a vysoký priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý lunetovu a krížovou klenbou, dosadajúcou na plytké nástenné pilastre. [3] Fasády majú lizénové rámovanie a sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Vstavaná veža, ktorá na priečelí vytvára mierny rizalit je krytá baňatou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je v novorenesančnom slohu. Na ľavom bočnom oltári je obraz sv. Ondreja. [4] Zvony sú z roku 1771 a 1807. [5]
 

Rímskokatolický kostol mal pôvodné patrocínium sv. Ondreja, neskôr Najsvätejšej Trojice. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Panické Dravce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 447.
[2] www.panickedravce.sk (3.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 447.
[5 - 6] www.panickedravce.sk (3.10.2016)
GPS
48.282536, 19.651947
48°16'57.1"N 19°39'07.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk