Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Papradno - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Papradno, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1792. Opravovali ho v roku 1822 a 1928. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré zbiehajú medziklenbovými pásmi do nástenných konkávne zalomených pilierov. Baroková fasáda je členená pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou.
 

Bočný oltár Panny Márie je barokový z roku 1728, s rokokovou úpravou a novodobou ústrednou plastikou. Bočný oltár sv. Jozefa je barokový zo začiatku 18. storočia s novodobou úpravou. [2] Kazateľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia, vo vrchole je umiestnená drevená plastika sv. Ondreja zo starého dreveného kostola a socha sv. Vendelína. V presbytériu sa nachádza kamenná neskorobaroková krstiteľnica z konca 18. storočia, s drevenou plastikou sv. Jána Krstiteľa a Ježiša Krista pri krste v Jordáne. [3]
 

Na starom hlavnom drevenom oltári je v strede socha svätého Ondreja s krížom a víťaznou palmou, po stranách sú sochy sv. Jozefa a sv. Františka z Assisi, navrchu soška Panny Márie s Ježiškom. Oltár bol zreštaurovaný v roku 2016. Na dvoch bočných oltároch sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. [4]
 

Nástenné maľby v interiéri kostola pochádzajú z roku 1928. Sú dielom akademického maliara Jozefa Škorvánka. Nad presbytériom je obraz Najsvätejšej Trojice, po jeho bokoch štyria evanjelisti a traja klaňajúci sa anjeli. Na bočných stenách presbytéria je dvojica protikladných obrazov, vyjadrujúcich dejiny spásy - prarodičia, neposlušnosťou strácajúci Božiu milosť a vyhnaní z raja; oproti Mária, prijímajúca zvesť od anjela o Božom pláne spasiť človeka. Na klenbe v lodi kostola je zobrazený sv. Ondrej, ako obkľúčený svojimi mučiteľmi víta kríž, na ktorom má zomrieť. Na ďalších dvoch obrazoch sú svätí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik (patróni Nitrianskej diecézy, do ktorej farnosť patrila) na Skalke pri Trenčíne a sv. Cyril a Metod (patróni Žilinskej diecézy), ktorí vyučujú ľud. Nad chórom sú vyobrazení sv. Peter a Ondrej, ako ich Pán Ježiš povoláva za apoštolov. [5]
 

Na stenách v lodi kostola sú umiestnené olejomaľby, znázorňujúce 14 zastavení krížovej cesty. Na pilieroch po obvode kostola si možno všimnúť konsekračné kríže (12) – miesta, na ktorých pri posviacke biskup pomazal steny kostola krizmou. Loď chrámu po oboch stranách vypĺňajú dubové lavice, v ktorých môže nájsť miesto na sedenie okolo 160 ľudí. [6]
 

Na chóre sa nachádza nádherný píšťalový trojmanuálový, 56-registrový organ, jeden z najväčších na Slovensku. Pod chórom sa nachádzajú dve masívne spovednice a sochy Sedembolestnej Panny Márie, sv. Antona a sv. Terézie Ježišovej. Interiér dopĺňajú procesiové zástavy a lampáše, umiestnené pri laviciach. V predsieni kostola bola vybudovaná jaskynka so sochou Panny Márie Lurdskej. Do kostola možno vojsť hlavným alebo dvoma bočnými vchodmi z oboch strán. Pri presbytériu je malá sakristia. Na veži je 6 tónovo zladených zvonov - dva menšie sú z roku 1921 a sú zasvätené sv. Ondrejovi a sv. Cyrilovi a Metodovi. Zvon uliaty na počesť pápeža Jána XXIII. je z roku 1964, zvon s menom Pax (podľa encykliky toho istého pápeža Pacem in terris) je z roku 1966. Najväčší zvon, zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, je z roku 1971. Nachádza sa tu aj malý zvon, umieráčik, zo starého dreveného kostolíka. [7]
 

Elektronicky ovládané hodiny ukazujú a každú štvrťhodinu odbíjajú presný čas. Pred kostolom stojí baroková socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia, zreštaurovaná v roku 2012, a kamenný kríž z roku 1911, postavený z milodarov amerických farníkov. V blízkosti kostola je cintorín, na ktorom sú pochovaní okrem papradnianskych rodákov aj niektorí kňazi, pôsobiaci vo farnosti. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 448.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 448.
[3 - 8] www.mojakomunita.sk/web/farnost-papradno/kostoly (5.1.2018)
Bibliografia
www.papradno.sk
GPS
49.230094, 18.411463
49°13'48.3"N 18°24'41.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk