Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Párnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Párnica, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálny kostol postavený v rokoch 1926 – 1927 podľa projektu architekta J. Burjana, s náznakmi kubistických ozdobných článkov. [1]
 

Oltárny obraz je od M. Mitrovského z roku 1928. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 449.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 449.
Bibliografia
www.parnica.sk
GPS
49.195742, 19.200808
49°11'44.7"N 19°12'02.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk