Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Nemecká Ľupča
Lokalita
obec Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1887 postavený na mieste staršieho z roku 1783, ktorý zanikol v roku 1883. [1] Podoba pôvodného evanjelického chrámu sa nezachovala. Murárske práce na stavbe viedol Ján Habovský, majster z Oravskej stolice. Chrám bol vysvätený 21. septembra 1783. [2]
 

Neoklasicistický evanjelický kostol v Ľupči bol postavený podľa projektov staviteľa Blažeja Bullu (1852 – 1919) z Martina, zhotovených v roku 1880. Stavbu realizovali Ján Hlavaj a Ján Uličný, murárske práce viedol Ondrej Krivoš z Liptovského Petra. Chrám bol vysvätený 25. septembra 1887 liptovským seniorom Bedrichom Baltíkom. [3]
 

Trojloďový halový priestor je zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na hlavice liatych železných stĺpov, nesúcich súčasne obiehajúcu emporu. [4]
 

Oltár je z čias výstavby kostola, v neoklasicistickej stĺpovej architektúre má obraz Ukrižovania od Petra Michala Bohúňa. Ostatné vnútorné zariadenie je neoklasicistické pochádzajúce tiež z obdobia výstavby kostola. [5] Vo veži kostola sú tri zvony pochádzajúce z roku 1937 z dielní zvonolejárne - Bratia Fischerovci. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mestečka.
Fotogaléria
Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 451.
[2 - 3] www.partizanskalupca.sk (27.11.2014)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 451.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 451 - 452.
[6] www.partizanskalupca.sk (27.11.2014)
GPS
49.064466, 19.435753
49.064466,19.435753
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk