Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nemecká Ľupča
Lokalita
obec Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Gotická stavba z roku 1263. Kostol bol rozšírený renesančnou predsieňou a opevnený v 17. storočí. Barokovo zaklenutý a prefasádovaný bol v 18. storočí. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutým lunetovou rebrovou klenbou. Vchod do sakristie je gotický. Pôvodný je aj južný gotický portál s prútmi v ostení. Loď má neskorobarokové pruské klenby. Hladké fasády členia gotické a barokové okná, presbytérium má v exteriéri dvojstupňové oporné piliere a na východnej strane barokovú plastickú skupinu Kalvárie z polovice 18. storočia. [1]
 

Hlavný oltár je neogotický od V. Merklasa, ústredný obraz Piety od T. Kolbaya, obrazy sv. Petra a Jána evanjelistu na krídlach od A. Springera z obdobia okolo roku 1850. Bočný oltár s obrazom Zvestovania od P. Bohúňa z roku 1861. V sakristii je fragment gotického krídlového oltára štvorpoľového typu s maľovanými postavmi svätcov. V skrini je baroková rustikálna socha Panny Márie. [2]
 

Farským kostolom bol až do roku 1479, keď prestal kapacitne vyhovovať. Kostol potom slúžil ako kaplnka, okolo ktorej sa pochovávalo. V okolí kostola začala vznikať aj nová Ľupča. [3] Sakrálny objekt kedysi stál v strede cintorína.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Partizánska Ľupča – Kostol Panny Márie Sedembolestnej (č. ÚZPF 359/1) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na severnom okraji obce.
Fotogaléria
Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014Partizánska Ľupča - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 451.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 451.
[3] www.partizanskalupca.sk (10.1.2015)
[4] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
GPS
49.068547, 19.437081
49°04'06.8"N 19°26'13.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk