Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Paština Závada - zvonica
Lokalita
obec Paština Závada, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená ľudová stavba z konca 19. storočia. Vežovitá stavba na pôdoryse štvorca so stanovou (v súčasnosti plechovou) strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 454.
GPS
49.211710, 18.638387
49°12'42.2"N 18°38'18.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk