Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pastofórium
druh sanktuária, voľne stojaci alebo ako prístenná kamenná schránka na nádobu s hostiami (ciborium)www.pamiatkynaslovensku.sk