Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pastovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Pastúchovo, Pastuchov
Lokalita
obec Pastovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky emporový zemepanský kostolík z 12. storočia, rozšírený gotickým polygonálnym presbytériom v 15. storočí a severným prístavkom lode koncom 18. storočia. Obnovený a prefasádovaný bol v roku 1911. Z románskej stavby sa zachovala časť obvodového muriva a zvyšky príložiek a klenieb panskej empory v západnej časti lode. Dnes je vo všetkých priestoroch rovný strop. Z vonkajšej strany presbytéria sú oporné piliere. Fasády sú hladké, len predstavanú vežu členia lizény a terčíková podstrešná rímsa, do ktorej je zasadená zvonovitá prilba s valcovitou laternou. [1]
 

Obradový stôl je z roku 1889 od kamenára Františka Müllera. Zvon je z roku 1816. [2] Vzácny je aj organ, ktorý má takmer 150 rokov.
 

Hodnoverná listina o cirkevnom živote a existencii kostola je z roku 1465, ale pravdepodobne menší kostol bol v dedine už v 12. storočí. Podľa jedného duchovného pastiera z Pastoviec, ktorý žil v minulom storočí (vo Vámosmikole archivujú spis), sestru kráľa Kolomana Gizelu pochovali v Pastovciach. Kráľ Koloman panoval v rokoch 1095 - 1116, a ak je to pravda, že je pochovaná v obci, potom v tom čase v dedine musel byť kostol. Podobný názor majú aj budapeštianski odborníci. Šírka južnej steny kostola nie je stála, z toho vyplýva, že stavba kostola bola etapovitá. Podľa kroniky obce, stál tu v roku 1138 kláštor rehole premonštrátov. Podľa zákona číslo XLIV z roku 1546, že kláštor treba posilniť, tak aj urobili, ale ani posilnený kláštor neodolal tureckým nájazdom. Počas tureckej nadvlády dedinu získali Eszterházyovci, ktorí ju potom darovali Istvánovi Huszárovi Barátovi, ktorý v roku 1886 dedinu daroval ako veno dcére, manželke Vilmosa Pongrácza. [3]
 

Medzi dvoma svetovými vojnami na jednom pozemku oproti kostolu chceli postaviť pivnicu, zem praskla a v trhline objavili chodbu, ktorá viedla pod kostol. Vedecké odkrytie sa bohužiaľ nekonalo, niekoľko miestnych „archeológov“ sa odvážilo ísť do tunela pod kostolom a našli asi dvanásť kostier. [4]
 

Vo štvrtok 3. júla 2008 počas nočnej búrky kostol poškodil vietor a guľový blesk. Veža kostola bola výrazne poškodená. Prevalila sa strecha kostola a prepadla na 150-ročný historický organ. Poškodená zostala aj loď kostola.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova kostola po poškodení bleskom sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2010. Rekonštrukcia kostolnej veže, maľby a spevnenie statiky kostola si vyžiadali náklady vyše 1,5 milióna eur.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 453.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 453.
[3 - 4] www.pastovce.sk (4.10.2016)
Bibliografia
www.pastovce.sk
GPS
47.966324, 18.761180
47°57'58.8"N 18°45'40.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk