Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pataš - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Cillizpatas, Pastúchy
Lokalita
obec Pataš, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1794. Prestavali ho v 30. rokoch 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom a vstavanou vežou do štítového priečelia. Interiér je krytý rovným stropom so štukovou ornamentikou. Na severnej strane stojí bočná predsieň, zaklenutá pruskou klenbou. Hladké štítové priečelie s mierne vystupujúcou vežou má predstavanú predsieň. [1] Veža so zaoblenými hranami je zakončená cibuľovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády objektu sú hladké.
 

Murovaná kazateľnica z roku 1834 má na štylizovanej váze datujúci nápis. Drevený parapet chóru je vyplnený klasicistickými rozetami a neskorobarokovými maľovanými rozvilinami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 454.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 454.
Bibliografia
www.obecpatas.sk
GPS
47.874373, 17.655567
47°52'27.7"N 17°39'20.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk