Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
patriarcha
arcibiskup prevažne vo východnej – ortodoxnej cirkviwww.pamiatkynaslovensku.sk