Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlice - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Páld, Páldy
Lokalita
obec Pavlice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančno-barokový kostol postavený v roku 1643. Upravený bol v druhej polovici 18. storočia. Obnovili ho v roku 1925. Ide o jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou so štukovými lunetami. Priečelie je trojosové s predstavanou vežou, ktorá je členená lizénovým rámovaním riešeným dvojfarebne. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou a na nárožiach má vysoký rad pilastrov. Nad segmentovo zakončeným vstupným portálom je sekundárne umiestnená nápisová doska z roku 1643. [1] Preklad z latinčiny: 27. apríla 1643 bol kostol postavený na počesť sv. Mikuláša biskupa, bol renovovaný, keď predstavenou kláštora sv. Kláry v Trnave bola Klára Szent Királyi. [2]
 

Hlavný oltár je v historizujúcom slohu s obrazom sv. Mikuláša biskupa z roku 1855 od S. Brufusa. Sochy sv. Anny a Immaculaty sú barokové z 18. storočia. Obraz Immaculaty a adorácie hostií je z konca 18. storočia. Obraz Ružencovej Panny Márie je ľudová maľba z 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

V roku 1980 bola rekonštruovaná vnútorná maľba, strecha a vonkajšia omietka. Veľkou generálnou obnovou prešiel kostol v rokoch 1998 - 1999. Bola uskutočnená prístavba kostola, rekonštrukcia sakristie i obnovenie vonkajšej fasády. Bolo zavedené plynové kúrenie. Slávnostné posvätenie chrámu prebehlo 4. septembra 1999 Msgr. Štefanom Vrablecom. V roku 2008 bol zakúpený nový elektronický organ. Slávnostné posvätenie organu sa uskutočnilo 28. novembra 2008 Mons. Jánom Oroschom, trnavským pomocným biskupom. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce. Pri kostole sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 455.
[2] www.pavlice.sk/obec-2/farnost/ (18.8.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 455.
[4] https://voderadyfara.wbl.sk/Pavlice26.html (18.8.2023)
Bibliografia
www.pavlice.sk
GPS
48.259227, 17.572005
48°15'33.2"N 17°34'19.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk