Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlovce nad Uhom - kaštieľ
Lokalita
obec Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ mal počet architektonických prvkov (okná, komíny, krídla objektu a veže) odvodený od časových úsekov (4 krídla a 4 nárožné veže predstavovali 4 ročné obdobia, 12 komínov symbolizovalo 12 mesiacov v roku, 53 miestností predstavovalo 53 týždňov, 365 okien a dverí symbolizovalo 365 dní v roku). [1]
 

Záhradný pavilón sa nachádzal na okraji parku, neďaleko kaštieľa a oddeľoval vlastný park od záhradníckej časti. V nej boli dva rady, v každom z nich sa nachádzalo päť veľkých záhonov štvorcového tvaru. V súčasnosti už pavilón nestojí, postihol ho rovnaký osud, ako kaštieľ, bol zničený. [2] Stavba mala dvojkrídlovú dispozíciu s ústrednou sieňou, zakončenou kupolou. Pred ňou stál otvorený štvorstĺpový portikus s tympanónom. [3]
 

Park pri kaštieli bol založený v polovici 19. storočia. Možno tu nájsť okrem iných i tieto druhy drevín: dub, lipa, javor, hrab, jaseň, platan, pagaštan, hloh, čremcha, lieska, vtáčí zob, baza čierna, brest, vŕba a brečtan. V bývalom kaštieľskom parku rastie orech, ktorý má 199 rokov a výšku 25 m. Strom je jedným z dvoch vysadených exemplárov, ktoré dal v polovici 19. storočia vysadiť gróf Barkóczy a prežili aj budovu kaštieľa a záhradný pavilón. Park s rozlohou necelých 14 hektárov a budova panskej jazdiarne, ktorá sa zachovala, sú dnes evidované ako národné kultúrne pamiatky. [4]

Fotogaléria
Pavlovce nad Uhom - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1940)
Poznámky
[1 - 2] www.kastiel-pavlovce-nad-uhom.webnode.sk (27.2.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1968. s. 456.
[4] www.kastiel-pavlovce-nad-uhom.webnode.sk (27.2.2015)
GPS
48.611885, 22.065824
48°36'42.8"N 22°03'57.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk