Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlovce nad Uhom - panská jazdiareň
Iný názov
Pavlovce
Lokalita
obec Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický dvojpodlažný objekt (rajčuľňa) postavený na pôdoryse obdĺžnika v 19. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav jazdiarne je dobrý.
Prístup
Stojí pri Kostole sv. Jána Krstiteľa.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (14.10.2019)
Bibliografia
www.pavlovce.sk
GPS
48.613515, 22.068147
48°36'48.7"N 22°04'05.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk