Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečeňany - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pečeňany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnym oltárnym uzáverom, zaklenutá valenou klenbou z 20. storočia. V priečelí má vežu. Fasády sú hladké. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku spomína vo veži barokový zvon z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 457.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 457.
GPS
48.676105, 18.228592
48°40'34.0"N 18°13'42.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk