Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečenice
Lokalita
obec Pečenice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Niekdajšie jezuitské letné sídlo. Ide o barokovú budovu z roku 1693. Je to nedokončená stavba štvorkrídlového kláštora, z ktorej realizovali iba dve krídla trojpodlažnej blokovej budovy, s pôdorysom v tvare písmena L, na hlavnom priečelí s ôsmimi, na južnom so šiestimi okennými osami. Nádvorný trakt budovy má na prízemí a na poschodí arkády. V miestnostiach sú krížové hrebienkové, pruské a valené klenby s lunetami. V strede hlavnej fasády je polkruhovo zakončený kamenný portál s peniažkovým klenákom, nad ktorým je znak jezuitskej rehole. Podjazd je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

Kaštieľ, ktorý bol na spadnutie, neskôr kúpila a opravila mochovská atómka. V reštitúcii sa vrátil pôvodnému majiteľovi, ktorým je cirkev. Dnes sa nevyužíva a opäť pustne.

Fotogaléria
Kaštieľ Pečenice foto © Imrich Kluka 2/2011Kaštieľ Pečenice foto © Imrich Kluka 2/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 458.
GPS
48.298976, 18.773910
48°0 17' 56.31", 18°0 46' 26.08"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk