Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečovská Nová Ves - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1815. Upravená bola v roku 1874 a 1957. [1] Jednoloďový malý sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a strešnou drevenou vežičkou, ktorá je zakončená cibuľovitou strechou.
 

Loď je zaklenutá českou plackou, apsida konchou. Vstup do kaplnky tvorí klasicistický pieskovcový portál s klenákom, v ktorom je vysekaný letopočet výstavby kaplnky 1815. Nad letopočtom je text, ktorý je však už nečitateľný. Fasády sú hladké, členené profilovanou korunnú rímsou. Na severnej strane je štít, v hornej časti ukončený tympanónom. V osi trojuholníkového štítu je situovaná nika, v ktorej chýba socha. Na južnej strane je malý oválny otvor. [2]
 

Kaplnka je vymedzená murovanou ohradou z lomového kameňa, so vstupom zo severnej strany, cez jednoramenné kamenné schodisko a cez kovanú dvojkrídlovú bránu s textom: „POSITA 1815 RENOVATA 1874 1957“. [3]
 

Do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu bola zapísaná až v roku 1997. V čase vyhlasovania objektu za národnú kultúrnu pamiatku sa v interiéri nachádzal oltár sv. Jána Nepomuckého z čias výstavby kaplnky, oltárny obraz svätca z druhej polovice 20. storočia a zvyšok drevenej plastiky sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola pôvodnej umiestená v nike hlavnej fasády. [4]
 

Kaplnka bola postavená ako súčasť areálu dnes už neexistujúceho kaštieľa (tzv. Šándorovec). [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 bola zrealizovaná komplexná obnova, v rámci ktorej bola vymenená krovová konštrukcia strechy a vežičky. Plechová strešná krytina bola vymenená za bitumenovú (asfaltovú) krytinu. V roku 2005 bola kaplnka premaľovaná zvnútra i zvonku. [6]
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 11092/0. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Pečovská Nová Ves - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.1.2020)
[2] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Prešov: UNIVERSUM-EU, s. r. o., 2018. s. 143 - 144.
[3] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 144.
[4 - 6] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 143.
[7] www.pamiatky.sk (18.7.2023)
Bibliografia
www.pecovska.sk
GPS
49.122306, 21.049573
49°07'20.3"N 21°02'58.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk