Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečovská Nová Ves - Židovský cintorín
Lokalita
obec Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Areál cintorína má tvar obdĺžnika. Zachovalo sa približne 100 náhrobných kameňov, ktoré sú umiestnené v piatich radoch. Umeleckou a historickou hodnotou cintorína sú výtvarne a architektonicky zrealizované náhrobné kamene, v rôznych formách a v rôznom symbolickom funkčnom alebo dekoratívnom vyjadrení. Náhrobníky sú prevažne monolitné. Stavebným materiálom bol najmä pieskovec, ale objavuje sa i hrubozrný a jemnozrný sivý mramor. Najstaršie náhrobné kamene sú z konca 18. storočia, väčšina pochádza z 19. storočia a časť z 20. storočia. Najvýznamnejší náhrobník je samostatná menšia stavba z 20. storočia. Pri vchode je katafalková sieň, ku ktorej v minulosti viedli schody. Na vyššej strane cintorína stáli tri ohely. [1]
 

Cintorín je vzácnym dokladom kedysi bohatej a veľkej židovskej náboženskej obce v Pečovskej Novej Vsi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Židovský cintorín je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 11314/1. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je ?. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na severnom okraji obce, na južnom svahu vyvýšeniny. [4]
Poznámky
[1] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Prešov: UNIVERSUM-EU, s. r. o., 2018. s. 144.
[2] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 144.
[3] www.pamiatky.sk (13.7.2023)
[4] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 144.
Bibliografia
www.pecovska.sk
GPS
49.129404, 21.036159
49°07'45.9"N 21°02'10.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk