Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Peder - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Peder, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol v jadre so zvyškami pôvodnej románske stavby z konca 13. storočia. Sakrálny objekt bol viackrát prestavaný a rozšírený. Jeho stavebný charakter určuje posledná výrazná úprava z roku 1923. Ide o dvojloďový halový priestor, ktorý vznikol prestavbou. Kostol má rovný uzáver a predstavanú vežu, ktorá je krytá ihlancom. Fasády sú hladké. Z pôvodnej stavby sa zachovali tri románske okná. Pod omietkou boli sondážou zistené gotické nástenné maľby, počas rekonštrukcie ich však prekryli. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza kalich s paténou z roku 1650. [2]
 

Kostol reformovanej cirkvi bol pôvodne rímskokatolícky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Peder - Kalvínsky kostol foto © Marek Marcinčák 10/2020Peder - Kalvínsky kostol foto © Marek Marcinčák 10/2020Peder - Kalvínsky kostol foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 460.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 460.
[3] www.peder.sk (4.10.2016)
Bibliografia
www.peder.sk
GPS
48.579733, 20.950835
48°34'47.0"N 20°57'03.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk