Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Perkovce (Šurianky) - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šurianky, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kaplnka postavená na začiatku 18. storočia. Upravili ju koncom 18. a začiatkom 20. storočia. [1] Ide o malý sakrálny objekt s rovným uzáverom a so strešnou vežičkou. Priečelie je vybavené dvoma nárožnými opornými piliermi.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína, že vo veži je umiestnený zvon z roku 1703. [2]
 

Podľa iného zdroja kaplnka vznikla v roku 1889. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2000. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Perkovce sú od roku 1909 časťou obce Šurianky. Kaplnka stojí v strede Perkoviec.
Fotogaléria
Perkovce (Šurianky) - Prícestná kaplnka foto © Jana Lacková 1/2022Perkovce (Šurianky) - Prícestná kaplnka foto © Jana Lacková 1/2022Perkovce (Šurianky) - Prícestná kaplnka foto © Jana Lacková 1/2022Perkovce (Šurianky) - Prícestná kaplnka foto © Jana Lacková 1/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 265.
[3 - 4] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)
GPS
48.399625, 18.027284
48°23'58.7"N 18°01'38.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk