Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pernek - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pernek, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s klasicistickou úpravou fasád postavený v rokoch 1672 – 1675 na mieste staršieho chrámu, spomínaného v roku 1561. Veža pred západnú fasádu bola predstavaná v roku 1689. Sakrálny objekt v rokoch 1796 – 1808 upravili a obnovili interiér. Ide o jednoloďový priestor s polygonálne uzavretým presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a hrebienkami. Exteriér je členený dvojitými lizénovými rámami. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie je jednotné, barokové z roku 1691. Na hlavnom oltári so stĺpovou dvojetážovou barokovou architektúrou je obraz Zoslania ducha svätého a sochy Krista, Márie Magdalény a anjelov. Bočné oltáre sú barokové, architektonicky totožné s hlavným oltárom, s obrazmi Panny Márie, Krista a sv. Antona. Drevená kazateľnica je baroková so sochami evanjelistov a sv. Michala archanjela. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína barokové bohoslužobné rúcha z 18. storočia a pozlátený barokový kalich. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Pernek - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 6/2015Pernek - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 6/2015Pernek - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 6/2015Pernek - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 6/2015Pernek - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 461.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 461.
Bibliografia
www.pernek.sk
GPS
48.367294, 17.146726
48°22'02.3"N 17°08'48.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk