Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
perspektíva
plošné zobrazenie trojrozmerného tvaru z určitého zorného bodu; rozoznávame perspektívu lineárnu a farebnú (vzdušnú); teóriu perspektívy vytvorili talianski renesanční umelci na začiatku 15. storočia.www.pamiatkynaslovensku.sk