Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petejovce - Chrám
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený koncom 19. storočia. Obnovený bol po roku 1944. Išlo o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Fasády boli členené lizénami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža bola zakončená cibuľovitou strechou s malou slepou laternou. [1]
 

Obec zanikla v roku 1965, kedy bola zatopená vodným dielom Veľká Domaša.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 461.
GPS
49.075859, 21.671701
49°04'33.1"N 21°40'18.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk