Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petkovce - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Petkovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z čias okolo roku 1700. Upravený bol v roku 1927. Jednoloďový kostol s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. V lodi a vo veži sú hrebienkové krížové klenby, v presbytériu je valená klenba s lunetami. V exteriéri sa masívnosť hmoty zdôrazňuje zaoblením tvarov a pomerne nízkou, masívnou vežou, členenou profilovanou kordónovou rímsou vo výške podstrešnej rímsy lode. Sakrálny objekt je pokrytý plechovou krytinou. [1] Veža je zastrešená cibuľou, vo vrchole končiacou ihlancom. Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 461.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 461.
Bibliografia
www.petkovce.sk
GPS
49.003699, 21.601144
49°00'13.3"N 21°36'04.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk