Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrikovce - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Petrikovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Okolo roku 1726 bol v Petrikovciach postavený gréckokatolícky drevený chrám. V roku 1746 bol v dobrom stave. V roku 1796 mal drevený chrám kapacitu 200 veriacich a nutne potreboval vnútorné zariadenie. Fara bola drevená so slamenou strechou v primeranom stave. Patronátne právo mal Pavol Orosz. [1]
 

Pred vznikom prešovského gréckokatolíckeho biskupstva prikázal kráľ koncom roka 1814 vykonať súpis gréckokatolíckych kostolov v Zemplínskej stolici. Na základe príkazu košický rímskokatolícky biskup oslovil všetkých farárov na území biskupstva, aby urobili podrobný súpis gréckokatolíckych kostolov vo svojich farnostiach. [2]
 

Okolo roku 1800 bol v dedine vybudovaný klasicistický murovaný chrám. Chrám sv. Michala archanjela spomína schematizmus mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva z roku 1847. V Petrikovciach išlo o farský chrám, ktorý mal dva zvony. [3]
 

Škoda, že súpis z roku 1814 nebol ešte konkrétnejší. Drevený chrám postavený okolo roku 1726 mohol byť rozobratý a neskôr prenesený do inej chudobnejšej obce. Podobný postup je zdokumentovaný z viacerých zemplínskych obcí. [4]
 

Chrám sv. Michala patril od 19. storočia k najvýznamnejším objektom v Petrikovciach. Záhadou zostáva, čo sa stalo s murovaným protestantským (evanjelickým) kostolom z prelomu 17. a 18. storočia. Podľa niektorých zdrojov bol práve evanjelický sakrálny objekt prestavaný na gréckokatolícky chrám, ktorý sa zachoval dodnes. [5]
 

Ide o jednoloďový priestor s predstavanou vežou, ktorá je zakončená zvonovitou strechou s laternou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Nad vstupom je kruhový otvor.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] MOLNÁR, Martin a kolektív: Petrikovce. Michalovce: Jaroslav MIHAĽKO, Polygrafické práce, 2017. s. 36.
[2] MOLNÁR, Martin a kolektív: Petrikovce. s. 36.
[3 - 5] MOLNÁR, Martin a kolektív: Petrikovce. s. 38.
GPS
48.548054, 21.861151
48°32'53.0"N 21°51'40.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk